Що таке скорингова оцінка позичальника?

Скорингова оцінка позичальника — це інструмент, що дозволяє в інтегральному чисельному вигляді висловити можливість (і бажання) позичальника виплатити кредит в встановлені терміни в повному обсязі. < / p>

Скорингова оцінка може базуватися на різних показниках — соціально-демографічних, професійно-кваліфікаційних, поведінкових. Найсильнішою передбачуваністю характеризуються поведінкові характеристики, тому що вони відображають ставлення позичальника до виплаті боргу в минулому. Саме це формує цінність скоринг, розроблених бюро кредитних історій, так як в бюро акумулюється інформація про обслуговуванні суб’єктом своїх кредитів в минулому і зараз.

 

Для чого?

Для якісної оцінки кредитного ризику(запобігання шахрайства, підтвердження платоспроможності і платіжної дисципліни).

Для зменшення витрат(шляхом зменшення кількості персоналу, задіяного в процедурах видачі кредиту)

Для зменшення часу обробки заявна отримання кредитів (прийняття рішень по кредитами скорочується до декількох хвилин)

Для мінімізації операційного ризику

Для аналізу причин низької скорингової оцінки, і відповідно відмови у надання кредиту (в випадках відмови)

Скоринг спільно з кредитними звітами і верификацией позичальника дозволить вибудувати ефективну систему прийняття рішень про кредитуванні.

 

Технології МБКІ дозволяють впроваджувати наступні види скорингу:

 • Скоринг кредитної історії МБКІ — як показує практика, найбільш ефективний, через великого обсягу використаної інформації
 • Аплікаційний скоринг МБКІ — скоринг даних аплікаційної заявки
 • Інтегральний скоринг МБКІ — розраховується з урахуванням всієї інформації про позичальника — і поведінкової (з МБКІ) і аплікаційної

 

Для кого?

 • для банків
 • для кредитних спілок
 • страхових компаній
 • фінансових компаній
 • операторів мобільного зв’язку та телекомунікаційних компаній
 • інших учасників фінансового ринку, що вступають у кредитні відносини

Користувачами Бюро можуть бути банки, небанківські фінансові установи, і інші суб’єкти господарської діяльності, які надають послуги з отстроченного платежами, або надають майно в кредит.

 

Як отримувати послуги з скорингової оцінки позичальника?

 1. Узгодити і підписати договір
 2. Призначити відповідальну особу по роботі з бюро
 3. Узгодити і організувати процедури відправлення запитів і отримання інформації
 4. Отримати доступ до системі надання послуги в вигляді звітів через Веб-інтерфейс

або
Реалізувати модуль формування / отримання XML файлів через Веб-сервіс

Процедура підключення до всіх послугах МБКІ більш детально описана в розділі подключени е.

Додаткову інформацію, а також тестовий доступ в систему Ви можете отримати у наших співробітників.

 

Що таке скоринг?

Скоринг — це сучасна ефективна технологія для кредитних рішень.
Вона виникла в 1950-х роках в Сполучених Штатах Америки для якісної оцінки кредитоспроможності позичальників і & nbsp ; отримала значний розвиток в 1990-х і початку 2000-х. На сьогоднішній день різноманітні системи скорингу фізичних осіб щільно імплементовані в інтегровані системи прийняття рішень в кредитно-фінансових установах.
Сутність скорингу полягає в визначенні сукупного кредитного балу позичальника. Формально технологія скорингу грунтується на оцінки позичальників по ряду критеріїв, які мають різну значимість, після чого отримані оцінки агрегуються в інтегральний показник — сукупний кредитний бал.
Розробка скорингової моделі — процес спільний, багатокроковий і ітеративний. Спільний, бо Бюро, яке створює модель, надає свій досвід і забезпечують консультаційні послуги, а більша частина інформації, необхідної для побудови адекватної моделі, забезпечується самим банком. Ітеративний, бо будь-яка модель повинна бути перевірена, налаштована і повторно протестована.
При розробці хорошої статистичної моделі необхідні «чисті», якісні дані і кваліфіковані статистики. Для експертної моделі, досвідчені співробітники кредитного відділу повинні, використовуючи свій досвід і знання, визначити ключові фактори, що описують кредитні ризики, і на основі спеціальних методик дати кількісну оцінку ступенів важливості того чи іншого фактора.
У рамках процесу прийняття рішення про видачу мікрокредитів, може бути використаний так званий підхід «5С» (Capacity, Capital, Character, Collateral and Conditions). Які змінні повинні використовуватися, щоб адекватно представити ці «5С» в моделі та визначити ступінь значущості (ваги) кожної з змінних в підсумковому рішенні про наданні кредиту, а також взаємний вплив змінних один на одного, є відкритим для обговорення питанням.

 

Використовуйте потенціал МБКІ для поліпшення Вашого бізнесу!