Що таке ретро-скоринг?

Ретро-скоринг — це скорінгованіе на певну дату в минулому. Дозволяє здійснювати ефективний незалежний «аудит» всієї системи видачі кредитів.

 

Для чого?

Це унікальний інструмент для виявлення недоліків системи кредитного ризик-менеджменту.
Дозволяє провести аналіз правильності виданих кредитів

 

Використовуйте потенціал МБКІ для поліпшення Вашого бізнесу!