Що таке кредитний звіт?

Кредитний звіт — це сукупність інформації про суб'єкта кредитної історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії (згідно із Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

 

Види кредитних звітів МБКI::

 • Звіт запитів — Звіт запитів — це звіт по позичальнику, який включає історію запитів, створену користувачами Бюро. У такому звіті Ви отримаєте інформацію про дати запитів і типи користувачів Бюро, що здійснили запит.
 • Індивідуальний звіт — це кредитний звіт, який містить максимум необхідної інформації для ідентифікації позичальника (ПІБ, серія та номер паспорту, орган і дата видачі паспорту, ідентифікаційний податковий номер, адреси — фактичні та реєстрації, контактні дані, інформацію про місце роботи). Звіт створений для компаній, що активно йдуть у споживче кредитування.
 • Негативний звіт містить тільки негативну інформацію про клієнта. Даний звіт надається тим учасникам Бюро, які не надають позитивної інформації для обміну. Кожний звіт зберігає історичну інформацію про зміну адреси реєстрації або фактичної адреси, про зміну прізвища або імені позичальника.
 • Класичний звіт містить інформацію з індивідуального звіту, а також загальну негативну інформацію про прострочення, і загальну інформацію про фінансове навантаження клієнта (кількість платежів, що залишилися, і їх суми).
 • Універсальний звіт містить, крім вище перерахованої в класичному звіті інформації, дані про кількість наявних діючих договорів, завершених договорів, детальну інформацію про кожний кредитний договір — дата підписання, запланована дата закінчення, ціль фінансування, розмір періодичного платежу, загальна сума договору, сума, яка залишилася до сплати. Також, якщо за кредитним договором були прострочення, то відзначаються кількість і сума прострочення, як по тілу кредиту, так і по відсотках. У звіті міститься інформація про наявність співпозичальника по цьому кредитному договору та календар платежів на 24 місяці по кредитах позичальника з бази даних бюро.
 • Спеціальний звіт містить інформацію, яка складає кредитну історію, замовлену партнером індивідуально.

Зразок універсального звіту (відкриється у новім вікні). Додаткову інформацію, а також тестовий доступ у систему Ви можете одержати в наших співробітників.

Основні поля, які відображаються у звітах:

Інформація про запити

 • Тип користувача
 • Дата запиту

 

Ідентифікуюча інформація

 • ПІБ
 • серія та номер паспорту
 • орган і дата видачі паспорту
 • ІПН
 • адреса реєстрації, фактична адреса
 • контактні номери телефонів
 • інформація про місце роботи

 

Загальна негативна інформацію про прострочення

Загальна інформацію про фінансове навантаження клієнта

 

Детальна інформація про діючі кредитні договори

 • кількість діючих договорів,
 • дата підписання
 • запланована дата закінчення
 • ціль фінансування
 • розмір періодичного платежу
 • загальна сума договору
 • сума, що залишилась до сплати

 

Детальна інформація про завершені кредитні договори

 • кількість завершених договорів,
 • дати підписання та дата закінчення
 • ціль фінансування
 • сума договору

 

Детальна інформація про прострочення

 • кількість прострочених платежів за договором
 • сума прострочення по тілу кредиту та по відсотках

 

Інформація про наявність співпозичальника за кредитними договорами

 

Для чого?

Для якісної оцінки кредитного ризику (підтвердження платоспроможності та платіжної дисципліни позичальника)

Для зниження інформаційної ренти (сприяє встановленню конкурентної відсоткової ставки за рахунок виключення з неї інформаційної ренти, отриманої від позичальника)

Утримання позичальника від надмірного кредитного навантаження (позичальники часто переоцінюють свою здатність платити по кредитах. Акумулювання сумарної інформації про кредитне навантаження дозволить уберегти як позичальника, так і кредитора)

Зниження морального ризику (при відмові сплати по кредиту, позичальник одержить негативну кредитну історію, і втратить свою репутацію. Це підвищує відповідальність за несплачений кредит, а також стимулює розвиток фінансової грамотності позичальника)

 

Для кого?

 • для банків
 • для кредитних союзів
 • страхових компаній
 • фінансових компаній
 • операторів мобільного зв'язку та телекомунікаційних компаній
 • інших учасників фінансового ринку, що вступають у кредитні відносини

Користувачами Бюро можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з відстроченими платежами, або надають майно в кредит ( згідно із Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).

 

Як одержувати кредитні звіти?

 1. Узгодити та підписати договір
 2. Призначити відповідальну особу по роботі з бюро
 3. Погодити й організувати процедури відправлення запитів та одержання інформації
 4. Одержати доступ до системи надання звітів через Веб-інтерфейс

або
Реалізувати модуль формування / одержання XML файлів через Веб-сервіс.

Процедура підключення до всіх послуг МБКИ більш детально описана в розділі підключення.

Додаткову інформацію, а також тестовий доступ у систему Ви можете отримати в наших співробітників.