Що таке негативний звіт?

Негативний звіт містить тільки негативну інформацію про клієнта, і надається партнерам Бюро, які не надають позитивної інформації для обміну. Кожний звіт зберігає історичну інформацію про зміну адреси реєстрації або фактичної адреси, зміні прізвища та (або) імені позичальника.

 

Поля, які відображаються в негативному звіті:

Інформація про запити:

  • Тип користувача послугами бюро
  • Дати запитів

Ідентифікуюча інформація:

  • ПІБ
  • серія та номер паспорту
  • орган та дата видачі паспорту
  • ІПН
  • адреса реєстрації, фактична адреса
  • контактні номери телефонів
  • інформація про місце роботи

Загальна негативна інформація про прострочення
Загальна інформація про фінансове навантаження клієнта

 

Для чого?

Для якісної оцінки кредитного ризику (підтвердження платоспроможності та платіжної дисципліни позичальника, отримання негативної інформації, яка становить кредитну історію)

Для зниження інформаційної ренти (сприяє встановленню конкурентної відсоткової ставки за рахунок виключення з неї інформаційної ренти, отриманої від позичальника)

Для вдосконалення системи прийняття рішень на основі ідентифікаційної та негативної інформації про позичальників.

 

Використовуйте потенціал МБКI для покращення Вашого бізнесу!