Що таке аплікаційний скоринг МБКІ?

Аплікаційний скоринг МБКІ (Creditinfo Predictor Application) - скорингова оцінка позичальника, яка базується на даних аплікаційної заявки, поданої потенційним позичальником. Розраховується на основі 10 найбільш доступних аплікаційних характеристик позичальника.

Перевагою є його побудова на величезній статистичній базі МБКІ, в результаті чого значимість характеристик визначена статистично в масштабах всього українського ринку.

Особливістю аплікаційного скорингу МБКІ є наявність балансу між передбачуваністю і простотою: характеристики скорингу присутні в кредитних заявках практично всіх кредиторів.

 

Для чого?

Аплікаційний скоринг МБКІ - це ефективний інструментарій для кредитного ризик-менеджменту, що дозволяє:

  • Точно визначити кредитоспроможність позичальників - зменшивши втрати від неповернень кредитів і збільшивши процентний дохід
  • Автоматизувати і прискорити процес ухвалення кредитних рішень
  • Зменшити роль людського фактора і пов'язаного з ним шахрайства
  • Побудувати різні стратегії для поліпшення платіжної дисципліни боржників нижніх класів скорингу (наприклад, дзвінки перед першим платежем)
  • Пояснити причини необхідності додаткової перевірки, або відмови видачі кредиту

Відмінність аплікаційного скорингу від  скорингу кредитної історії полягає в тому, що він розраховується за даними аплікаційної заявки, заповненої позичальником, а не по   інформації, наявній про позичальника в базі даних бюро.

Аплікаційний скоринг спільно з кредитними звітами і верифікацією позичальника дозволить вибудувати ефективну систему прийняття рішень при кредитуванні.

 

Використовуйте потенціал МБКІ для поліпшення Вашого бізнесу!