ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Детальніше...

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 30 квітня 2023 року.

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «МБКІ»

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 30 квітня 2022 року

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «МБКІ»

Детальніше...

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27 травня 2021 року

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «МБКІ»

Детальніше...

Відомості про набуття контрольного пакету акцій

Детальніше...

Відомості про зміну акціонерів

Детальніше...

Інформація про інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 12 квітня 2021 року

Детальніше...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МБКІ» 12.04.2021

Детальніше...

Інформація про інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

Детальніше...

Пропозиція акціонера щодо включення нових проектів рішень до питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «МБКІ», які відбудуться 26.02.2021 року

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «МБКІ»

Детальніше...

Відомості про зміну складу посадових осіб

Детальніше...