РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

Детальніше...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше...

Особлива інформація емітента (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.04.2019 р.

Детальніше...

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 26 квітня 2018 року

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Детальніше...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше...

Повідомлення про проведення загальних зборів

Детальніше...

Річна звітність за 2016 рік

Детальніше...

Повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному річних загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Інформація в повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Інформація в повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Детальніше...

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше...

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Детальніше...