Відомості про зміну складу посадових осіб

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Детальніше...

Інформація для акціонерів

Детальніше...

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 16 грудня 2019 року

Детальніше...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 01 жовтня 2019 року

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ»

Детальніше...

Особлива інформація емітента (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Детальніше...

Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації

Детальніше...

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

Детальніше...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше...

Особлива інформація емітента (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.04.2019 р.

Детальніше...

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Детальніше...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 26 квітня 2018 року

Детальніше...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Детальніше...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше...