Особлива інформація емітента (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Подробнее...

Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації

Подробнее...

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

Подробнее...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Подробнее...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.04.2019 р.

Подробнее...

Особлива інформація емітента (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Подробнее...

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Подробнее...

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Подробнее...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 26 квітня 2018 року

Подробнее...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Подробнее...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Подробнее...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Подробнее...

Повідомлення про проведення загальних зборів

Подробнее...

Річна звітність за 2016 рік

Подробнее...

Повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному річних загальних зборів акціонерів

Подробнее...

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів

Подробнее...

Інформація в повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Подробнее...

Інформація в повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Подробнее...

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Подробнее...

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Подробнее...