Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Подробнее...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27 травня 2021 року

Подробнее...

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік

Подробнее...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «МБКІ»

Подробнее...

Відомості про набуття контрольного пакету акцій

Подробнее...

Відомості про зміну акціонерів

Подробнее...

Інформація про інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 12 квітня 2021 року

Подробнее...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МБКІ» 12.04.2021

Подробнее...

Інформація про інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

Подробнее...

Пропозиція акціонера щодо включення нових проектів рішень до питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «МБКІ», які відбудуться 26.02.2021 року

Подробнее...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «МБКІ»

Подробнее...

Відомості про зміну складу посадових осіб

Подробнее...

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Подробнее...

Інформація для акціонерів

Подробнее...

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Подробнее...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 16 грудня 2019 року

Подробнее...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Подробнее...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Подробнее...

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 01 жовтня 2019 року

Подробнее...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ»

Подробнее...