Інформація про інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів АТ «МБКІ», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 12 квітня 2021 року

Скачать документ