Пропозиція акціонера щодо включення нових проектів рішень до питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «МБКІ», які відбудуться 26.02.2021 року

Завантажити документ